selecta.

En av anledningarna till att mediagraf startades.
Efter en fem veckor lång praktikperiod på Selecta började jobben från Selecta att strömma in. Då startades mediagraf och Selecta blev huvud kunden. Sedan dess har det gått snart tre år och Selecta står fortfarande högt bland mediagrafs kunder.Mediagraf
Milvägen 11
18147 Lidingö