web.

Ansiktet riktat till hela världen.
En hemsida är ansiktet utåt. Du kan själv välja hur du vill att dina kunder skall se på dig. Det är inte helt ovanligt att en kund väljer bort ett företag med en dålig hemsida då det är första intrycket. Genom att ha en hemsida har du företaget öppet för kunden 24 timmar om dygnet. När du går hem från jobbet kan du vara lugn över att hemsidan gör ditt jobb under natten i form av delning av information. En hemsida är inte bara öppen 24 timmar om dygnet utan har även dörrarna öppna till hela världen. Plötsligt har du hela världen som kund och du kan känna dig ganska väl etablerad.

Inte nog med att hemsidan är snygg och visar en bra sida av ditt företag, det är även mycket lätt att visa den information du vill publicera så alla dina kunder vet vad som föregår.

Mediagraf
Milvägen 11
18147 Lidingö